Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyEMPAGLIFLOZIN BUDE OD KVĚTNA HRAZENÝ V INDIKACI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ BEZ OHLEDU NA STAV EJEKČNÍ FRAKCESrdeční selhání postihuje více než 60 milionů lidí na celém světě, v ČR je nejčastější příčinou interní hospitalizace. V příštích 25 letech lze dle odborníků očekávat 50% nárůst hospitalizací pro srdeční selhání. Tisíce pacientů v Česku se již brzy dočkají úhrady moderní léčby jejich vážného onemocnění. Zdravotní pojišťovny totiž od 1. května 2023 pacientům se symptomatickým srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí levé srdeční komory začnou hradit empagliflozin (JARDIANCE® 28 × 10 mg), a to jako vůbec první preparát ze skupiny gliflozinů v této indikaci.

Dosud tyto léky hradily pouze pacientům se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory (HFpEF) nastává, když se levá komora srdeční není schopna dostatečně naplnit, a krev tak musí plnit komoru pod větším tlakem, čímž přetěžuje plicní oběh, z nějž nemůže dobře odtékat. To způsobuje příznaky, zejména námahovou dušnost, v pokročilých stadiích i rozvoj otoků. HFpEF bylo po dlouhou dobu nejobtížněji léčitelnou formou srdečního selhání. 

S úhradou v indikaci srdečního selhání bez ohledu na stav ejekční frakce jej mohou předepisovat kardiologové, dětští kardiologové, angiologové a internisté. V březnu o tom rozhodl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

„Je to významná změna, protože dosud žádná léková skupina neměla příznivý vliv na průběh tohoto typu srdečního selhání. Pacienti, kteří mají tuto diagnózu, jsou dosud léčeni v podstatě empiricky. Konečně budeme mít k dispozici lék, který sníží především riziko opakovaného pobytu v nemocnici pro zhoršení srdečního selhání a který prokazatelně zlepšuje kvalitu života nemocných," říká prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

Evropská léková agentura (EMA) o registraci přípravku JARDIANCE® rozhodla v březnu loňského roku, a to na základě výsledků randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie EMPEROR-Preserved. Empagliflozin prokázal 21% snížení relativního rizika kombinovaného výsledku - kardiovaskulárního úmrtí nebo hospitalizace v důsledku srdečního selhání. A to nezávisle na tom, zda pacient trpí diabetem 2. typu, nebo jej nemá. Studie se zúčastnilo 5 988 pacientů s diagnózou chronického srdečního selhání.

„Empagliflozin je nyní prvním lékem mezi glifloziny, který dokázal zlepšit prognózu pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí a získal úhradu od zdravotních pojišťoven v této indikaci. To je pro pacienty jednoznačně skvělá zpráva," říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti.

V České republice se odhaduje výskyt chronického srdečního selhání až u 3 % celé populace, což je téměř 300 000 pacientů. Z toho srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí má přibližně polovina z nich. Nová úhrada se tak může týkat opravdu velkého počtu nemocných," říká prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM, přednosta Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění má některá omezení a týká se skupiny pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním třídy NYHA II až III s ejekční frakcí (EF) větší než 40 % a eGFR větší než 20 ml/min/1,73 m2 a hodnotou NT-proBNP větší než 300 pg/ml nebo větší než 900 pg/ml v případě pacientů s fibrilací síní. Doplňuje tak současnou skupinu pacientů s chronickým srdečním selháním s EF menší nebo rovnou 40 % a eGFR větší než 20 ml/min/1,73 m2, u kterých i přes optimální léčbu přetrvává symptomatologie třídy NYHA II až III. Optimální léčbou se rozumí terapie alespoň jedním inhibitorem ACE nebo inhibitorem AT1 receptoru nebo inhibitorem receptoru angiotenzinu a neprylisinu a zároveň beta-blokátorem a antagonistou mineralokortikoidního receptoru, kdy pacient dostává cílovou dávku dle doporučení nebo maximální tolerovanou dávku. Pro nemocné se srdečním selháním je určeno balení o velikosti 28 × 10 mg.

Přípravek vyvinula společnost Boehringer Ingelheim.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Zdroj: MaVe PR

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME