Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDUŠEVNÍ ZDRAVÍ FARMACEUTŮO tom, že zdravotníci a ostatní pomáhající profese jsou skupinou, které hrozí tzv. syndrom vyhoření, se v posledních letech řeklo a napsalo mnoho. Je to tak, většinou se totiž projeví tehdy, když se vznešené ideály a ambice nepotkají s odpovídající zpětnou vazbou od okolí. A počáteční nadšení či „zahoření" pro práci se mění na stavy emočního a fyzického vyčerpání - „vyhoření". 

Probíhá dotazníkové šetření

Aby bylo možné takovým stavům čelit, je třeba rizikové faktory pojmenovat, zmapovat jejich četnost a intenzitu, a následně najít cesty, jak jim v první řadě předcházet. Nedávno byl proto zahájen výzkum stavu duševního zdraví farmaceutů v České republice, který realizuje Česká lékárnická komora (ČLnK), vzdělávací portál Educomm a Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Ing. Petra Jurajdová (P. J.), manažerka portálu Educomm.cz, se ptala PharmDr. Martina Kopeckého, Ph.D. (M. K.), viceprezidenta ČLnK, na podrobnosti a cíle tohoto aktuálního šetření. Jejich rozhovor vám přinášíme na Magazínu.

P. J.: Můžete nám, pane doktore, přiblížit, jaké jsou hlavní cíle tohoto dotazníkového šetření?

M. K.: Samozřejmě, rád. Hlavním cílem našeho výzkumu je získat aktuální povědomí o stavu duševního zdraví farmaceutů u nás. ČLnK spolu s dalšími partnery, včetně Educommu a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, chce pochopit, jakým výzvám čelí farmaceuti v souvislosti s jejich duševním zdravím v kontextu pracovních podmínek a aktuálních společenských událostí, jako je nedávná pandemie COVID-19.

P. J.: Proč je podle Vás tento výzkum důležitý právě nyní?

M. K.: Současná doba je pro zdravotnické profesionály, včetně farmaceutů, nesmírně náročná. Změny v pracovních podmínkách, zvýšený pracovní tlak a nepříznivé společenské okolnosti mohou negativně ovlivňovat duševní zdraví. Při tom o duševním zdraví farmaceutů pracujících v různých typech lékáren i mimo lékárny nevíme vůbec nic. S touto studií se snažíme nasbírat prvotní data. Po jejich zpracování uvidíme, v jaké duševní kondici se farmaceuti nacházejí. To nám do budoucna umožní poskytnout relevantní podporu a pomoc farmaceutům v této oblasti - např. formou vzdělávacích přednášek, webinářů apod.

P. J.: Jakými metodami je výzkum realizován?

M. K.: Výzkum probíhá formou anonymního online dotazníku, který je k dispozici farmaceutům v České republice. Je to jednoduchý způsob, jak získat široký přehled o stavu duševního zdraví v této profesní skupině, a to bez nutnosti identifikace respondentů.

P. J.: Můžete nám přiblížit, jaké jsou očekávané výstupy tohoto výzkumu?

M. K.: Výsledky výzkumu budou zpracovány a zveřejněny v Časopisu českých lékárníků, na webu Komory a také na online platformách jako je Healthcomm Magazín. Tyto výstupy poslouží nejen k informování veřejnosti, ale také k tomu, aby byla vypracována konkrétní doporučení a opatření, která by mohla vést ke zlepšení duševního zdraví farmaceutů v České republice. A jak jsem zmínil výše, rádi bychom také připravili vzdělávací akce na toto téma v rámci celoživotního vzdělávání farmaceutů.

P. J.: Jak byste vyzval kolegy farmaceuty k účasti v tomto výzkumu?

M. K.: Účast co největšího počtu farmaceutů je klíčová. Čím více informací získáme, tím přesněji budeme schopni reagovat na potřeby naší profesní komunity. Vyplnění dotazníku trvá pouze 20-30 minut a odpovědi jsou zcela anonymní. Vaše účast, milí kolegové, je pro nás velmi cenná a vaše příspěvky budou mít skutečný dopad na naši práci a naši profesní komunitu.

P. J.: Jaký je termín pro vyplnění dotazníku?

M. K.: Termín pro vyplnění dotazníku je do pátku 17. května 2024.

............................

Pokud máte zájem podílet se na tomto výzkumu i vy, neváhejte vyplnit dotazník a přispět k poznání stavu duševního zdraví farmaceutů v České republice. 

 

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME