Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDIAGNÓZA F17Všimli jste si, že kuřáků pomalu a jistě ubývá? A že už kavárny a restaurace nepláčou, že jim ubývá hostů? Ovšem ti skalní kuřáci - a myslím, že jsou to ve velkém procentu bůhví proč ženy - se s cigaretou ne a ne rozloučit. Přitom každý důvod přestat kouřit je dobrý.

Psát znovu všechna známá fakta o tom, které nemoci kouření způsobuje a jak výrazně zkracuje život, je zbytečné, to už jsme všichni četli tisíckrát. Ovšem málo mluvíme o konkrétním a zdokumentovaném negativním vlivu na životní prostředí. Tabák ničí naše zdraví a životy také vlivem na vzácné zdroje a ekosystémy naší planety.

„V tomto smyslu je to nebezpečné nejen pro nás všechny, ale především pro rozvojové země, odkud pochází většina tabákové produkce. Každou cigaretou, kterou kuřák vykouří, doslova spaluje zdroje, na kterých závisí naše existence." To jsou slova dr. Ruedigera Krecha, ředitele oddělení podpory zdraví WHO. 

Tabákový průmysl a životní prostředí

Důsledkem pěstování tabáku v rozvojových zemích je odlesňování. Kvůli němu se každý rok zničí až 3,5 milionů hektarů půdy. Tabák je napadán různými škůdci a plísněmi, a proto se musí chemicky ošetřovat, a to i pesticidy; v těchto oblastech se často používají i chemikálie, které jsou ve vyspělých zemích zakázané, protože kontaminují půdu. Tabák vstřebává z půdy mnoho dusíku, fosforu a draslíku, víc než jiné plodiny. Celosvětové dopady mají i obrovské emise kysličníku uhličitého a velká spotřeba vody a energie, které by rozvojové země, kde je nedostatek potravin, mohly použít na pěstování něčeho užitečnějšího, než je tabák. 

Rozkládají se až 15 let

Vajgly, zdvořileji řečeno cigaretové nedopalky, které kuřáci bohužel stále házejí, kam je napadne, tvoří malý, ale početný toxický odpad:

„Cigarety s filtrem se vyrábějí od 50. let minulého století," říká prof. Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN. „Měly vzbudit dojem, že díky nim je kouření méně škodlivé, ale není tomu tak. Obsahovaly dokonce i azbest. Naprostou většinu škodlivých látek tyto filtry nezachytí a některé škodliviny v nich dokonce vznikají. A o tomto faktu ještě mnozí z kuřáků nic netuší."

I když jsou nedopalky malé, zabírají překvapivě velký podíl v odpadech z veřejných prostranství - z ulic, parků nebo pláží; celých 40 procent. Jejich rozložení zabere 12 až 15 let! A jsou to právě cigaretové oharky, které jsou zařazeny mezi toxický odpad. 

Znečišťují i vodu

Při kontrolách znečištění odpadních vod se zjistilo, že jeden jediný vajgl znečistí až 500 litrů vody. Ing. Věra Očenášková z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, která se zabývá analýzou metabolitů návykových látek, dokládá, že dvojnásobné zvýšení obsahu nikotinu a jeho metabolitů v odpadních vodách se zjistí například v posledním dnu každého roku.

Dva miliony kuřáků jen u nás, pokud vykouří 10 cigaret denně, vyprodukuje 20 miliard oharků za rok; pokud chceme být ještě přesnější, tak je to 63 tisíc každou vteřinu. A ještě jeden údaj z ciziny - oharky snadno spolknou divoká zvířata, škodlivé látky z nich byly nalezeny v tělech 70 procent mořských ptáků a v 30 procentech u mořských želv. 

......

Kouř je vždy směsí tisíců škodlivých látek

......

Screening karcinomů plic

V naší zemi stále kouří asi dva miliony lidí. „Rakovina plic, která je v 90 procentech důsledkem kouření, je nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor," tvrdí doc. Jiří Votruba, přednosta 1. interní kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK.  

Na snímku: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK, prof. Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a doc. Jiří Votruba, přednosta 1. interní kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK. 

V časném stádiu se zachytí jen necelá pětina případů - plíce nebolí a nevarují. Z těch, u nichž se nemoc se objeví pozdě, přežije pět let jen něco přes 10 procent. Proto si (i v rámci Světového dne bez tabáku vždy posledního května) připomínáme cílený program časného záchytu; praktičtí lékaři oslovují současné i bývalé kuřáky a doporučí jim screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie, které umí do několika minut odhalit i malý nádor.

Z tiskové konference zpracovala pro Magazín Mgr. Jana Ulíková

K problematice by Vás dále mohlo zajímat:

ROZHOVOR NA TÉMA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

ZÁVISLÝ KUŘÁK SI CIGARETU VŽDY OPATŘÍ

 

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME