Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDESÍTKY LET SE ZDÁNLIVĚ NIC NEDĚJEToto vážné onemocnění je zákeřné především tím, že se v podstatě neprojevuje žádnými nebo minimálními příznaky. Pokud se objeví symptomy jaterní cirhózy nebo karcinomu jater, jde už o pozdní, a tady velmi závažná stadia nemoci.

Jaká je možnost nákazy?

V mnoha případech, například jde o transfuze nebo transplantace, můžeme mluvit o minulém čase, přesněji do roku 1992; v červnu stejného roku u nás začalo povinné testování dárců krve. Nemoc se přenáší krví, takže dřív i teď platí možnost nakazit se nitrožilním užíváním drog - nesterilizovanými stříkačkami, amatérským tetováním nebo akupunkturou v exotických zemích, a také přenosem z matky na plod a nechráněným pohlavním stykem.

I populace s nízkým rizikem může mít problém

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., přednosta interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, k tomu říká: „Pomyslnou tikající bombou je u nás obtížná identifikace infikovaných jedinců v populaci s nízkým rizikem - nemoc nemá desítky let žádné příznaky. Ale představte si například současného vysoce postaveného manažera korporátu, který v mládí třeba jen docela málo experimentoval s drogami, měl třeba jen jediný rizikový sexuální styk anebo se dal kdysi dávno někde na pláži tetovat..."

Možná si to už ani nepamatuje, anebo si i vzpomene, že to možná tak bylo, ale nechce si to jak sám sobě, tak lékaři přiznat. A pokud se neodhodlá k vyšetření, čekají ho život ohrožující zdravotní problémy. Zatímco u rizikových skupin roste počet léčených a vyléčených, budoucnost potencionálních pacientů v uvedené nízkorizikové populaci je velmi problematická.

Východiskem je testování a léčba

Veřejnost by měla vědět, že je dostupné anonymní testování. Na rozdíl od drogově závislých, kteří o tom vědí, lidé z nízkorizikové populace o této možnosti většinou netuší.

Další novou informací je skutečnost, že léčba hepatitidy C, pokud nakažený přijde včas, je už dnes jednoduchá - užívají se antivirotika v tabletách.

Očkování neexistuje

„Na hepatitidu C neexistuje očkování," vysvětluje prof. Urbánek.

„Léčba je ale bezpečná, pacient polyká dva až tři měsíce jednu až tři tablety denně. Léčení dobře snáší a už po prvních týdnech cítí výrazné zlepšení stavu, mizí mu například tlakové bolesti v podžebří a celková únava. Léčba je účinná v 97 až 98 procentech případů."

Komplikace u neléčených osob

Dlouhodobými důsledky neléčené hepatitidy C je vysoké riziko rozvoje jaterní cirhózy, onemocnění ledvin, autoimunitních onemocnění, ale i karcinomu jater a různých onemocnění krvetvorby včetně rakoviny krve.

Proto je důležité ztratit ostych a nechat se včas otestovat. O test je možné požádat praktického lékaře. Pokud se objeví pozitivita, lékař ví o tom, že musí pacienta urgentně poslat na specializované pracoviště, kterých je u nás 25.

HCV v číslech

  • V České republice žije více než 40 tisíc infikovaných, ročně je diagnostikováno asi 1000 nových případů (loni 1300).
  • Infekce HCV je v západních zemích nejčastější příčinou cirhózy jater (tedy nikoli alkohol, jak se obecně myslí), která se rozvine u 30 procent osob trpících chronickou hepatitidou C.
  • V důsledku jaterní cirhózy zemře v Evropě každý rok asi 170 tisíc osob.
  • Podle Evropské unie a Světové zdravotnické organizace je hepatitida C jedním z největších zdravotních problémů v současné Evropě.
 

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME