Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDALŠÍ KAMION LÉKŮ ZAMÍŘIL NA UKRAJINUMinisterstvo zdravotnictví spolu s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zprostředkovalo darování léčiv výrobců a distributorů léčiv na zdravotnickou pomoc České republiky Ukrajině a vypravilo další kamiony s léky.

V rámci dosud poslední várky lékové pomoci jsou 3. a 4. kamionem vezeny léčivé přípravky, které působí proti bolesti, zánětům, infekcím a tlumení horečky, léky užívané v urgentní medicíně a další.  Léky darovaly společnosti Sanofi, Opella, ViaPharma, Ewopharma, Pierre Fabre, Herbacos Recordati s.r.o. a +pharma Česká republika s.r.o.

„Pomoci občanům a ukrajinským lékařům na Ukrajině bereme jako občansko-morální povinnost. Na tomto místě bych chtěl poděkovat organizacím a institucím z farmaceutického průmyslu a všem dalším zástupcům, které se na této pomoci podíleli. Děkuji za vzájemnou koordinaci nejen ČAFF, AIFP, Hasičskému záchrannému sboru, Alliance Healthcare, ale také všem farmaceutickým firmám jejichž spolupráce si velmi vážím," zmínil ministr Válek

Zdravotnická humanitární pomoc je zprostředkována ministerstvem zdravotnictví v koordinaci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, ČAFF i AIFP skrze společný Mechanismus civilní ochrany EU a Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Tato koordinace je zásadní, protože léčiva musí být dopravována v kontrolovaných podmínkách, aby byla zachována jejich účinnost a bezpečnost. Pomoc je přepravována tak, aby bylo zabráněno znehodnocení léků. Zároveň je zajištěno, aby nedošlo k náhlé nedostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR, kam současně denně přicházejí lidé prchající před válkou.

„V souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině vyslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dosud čtyři kamiony léčivých přípravků do centrálního skladu humanitární pomoci v Polsku. Ve spolupráci s darujícími společnostmi byla odeslána humanitární pomoc v celkovém počtu okolo 720 tisíc balení léčivých přípravků," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček

Zájemci se s nabídkami objemných darů léků (nad tisíc balení, léky balené po kartonech), a to jak volně prodejných, tak vázaných na předpis, mohou obracet na ministerstvo zdravotnictví. To v případě, že ukrajinská strana potvrdí o nabízená léčiva zájem, zajistí přepravu do centrálního skladu humanitární pomoci zřízeného Evropskou komisí na polsko-ukrajinské hranici. Odtud se bude pomoc distribuovat na Ukrajinu.

„Obrátit se ale mohou i na nás. Česká asociace farmaceutických firem je s ministerstvem zdravotnictví v denním kontaktu a nabídky od výrobců a distributorů pomáháme koordinovat. Naše členské firmy jsou navíc v procesu převodu daru stovek tisíc balení potřebných léků," upřesňuje výkonný ředitel ČAFF, Filip Vrubel

MZ ČR nebo ČAFF provedou farmaceutickou společnost nebo distributora, který chce darovat léčivé přípravky, procesem, pomohou jim vyplnit evropský formulář pro humanitární dodávky léčiv a poskytnou předvyplněný vzor darovací smlouvy. Dary poskytnuté touto cestou jsou osvobozeny od DPH.

V již zrealizovaných dodávkách pro Ukrajinu šlo konkrétně o léčivé přípravky urgentní medicíny vhodné na tlumení bolesti, k léčbě krevních sraženin, infekcí, zánětů, pro léčbu šokových stavů, srdečních onemocnění a dalších potřebných léků, které byly vyžádány ukrajinskou vládou.

Léky Ukrajině dosud darovaly také například společnosti Zentiva, PRO.MED.CS Praha, Stada, či Glenmark.

Dopravu prvních 3 kamionů bezplatně poskytla společnost Alliance Healthcare.

Zdroje: Tisková zpráva MZČR, Odbor komunikace s veřejností (7. 4. 2022), https://www.caff.eu

......

K tématu by vás mohlo zajímat:

LÉKAŘI BEZ HRANIC ZA HRANICÍ UKRAJINY

FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI POMÁHAJÍ UKRAJINĚ 

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME