Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyCO O NÁS PROZRADÍ ZORNIČKY?Zrakem vnímáme asi 80 % všech informací a naše oči dokážou rozeznat až 10 milionů barev. Přestože jsou oči nejmenšími orgány v lidském těle, zaměstnávají zhruba polovinu našeho mozku. Zázrak vidění začíná tím, že světlo proniká nejprve přes rohovku a komorovou vodu v přední části oka. K lomu světla dochází mezi komorovou vodou a čočkou, ale také v oblasti přechodu mezi čočkou a sklivcem. Světelné paprsky nakonec dopadají na sítnici, která je protkána miliony zrakových a nervových buněk. Zatímco tyčinky jsou zodpovědné za vidění světla a tmy a mohou vnímat pohyb, čípky, které jsou aktivní zejména ve dne a vyžadují vyšší intenzitu světla, reagují na určité barevné složky světla. Proto může mozek vnímat různé barvy. Vstup světla je regulován duhovkou, která rozšiřuje a zužuje zorničku.

Jaké jsou zajímavosti o jednotlivých komplementech oka?

Barva duhovky je jedinečná jako otisk prstu

Zatímco z otisků prstů zjistíte 40 jedinečných vlastností člověka, z oční duhovky jich lze vyčíst až 6x tolik. A i když má hnědé oči přibližně 70 % populace, jejich zbarvení nebude nikdy zcela identické. O tom, jakou barvu budete mít, totiž rozhoduje až 16 různých genů. Výsledek pak závisí na množství a rozložení hnědého pigmentu, tedy melaninu, v duhovce oka. Obsahuje-li ho málo, jsou oči světlé. Nejvzácnější variantou jsou oči zelené, na světě je mají jen 2 % populace. Každý dvacátý člověk však barvu svých očí nikdy nerozpozná, protože je barvoslepý.

Šilhání je u miminek běžné

Vývoj oka začíná už ve čtvrtém týdnu těhotenství. Zdravá miminka tak přicházejí na svět s fungujícím, ale ještě ne úplně vyvinutým zrakem. Proto jsou po narození barvoslepá, nevidí ostře, ale dvojitě. Teprve během prvních šesti měsíců života se u nich začíná vyvíjet schopnost zaměřit oči na předmět při pohledu do blízka. Proto některé děti mohou zpočátku šilhat. Po roce už by se ale oči měly synchronizovat a efekt šilhání úplně vymizet. 

80 % očních vad lze předejít

Přestože je zrak nejdůležitějším smyslem, spoustu lidí pravidelné preventivní prohlídky očí odkládá, nebo na ně vůbec nechodí. Pro řešení většiny problémů je však prevence klíčová. Z toho důvodu je nutné navštěvovat svého očního lékaře či optometristu alespoň jednou za dva až tři roky.

Díky pravidelným kontrolám zraku můžeme odhalit oční vady, které nemusí být na první pohled rozpoznatelné. Správná diagnóza a nasazení léčby tak může v některých případech zrak i zachránit. Ačkoliv se potkáváme i s názory, že například šedý zákal by měl dozrát, už počáteční stádium může způsobovat nepříjemnou překážku ve vidění a částečně vést i ke ztrátě prostorového vidění, proto je vhodný včasný zásah nutností," vysvětluje Martin Slaný, optometrista a odborný garant sítě FOKUS optik.

Z očí do očí

Z jednoho pohledu jde o člověku zjistit jeho psychické rozpoložení, náladu i emoce. Mnoho z nás však překvapí, že zorničky mohou být také skvělým ukazatelem vzájemné přitažlivosti. Pokud nám někdo připadá atraktivní, rozšíří se nám zornice zhruba o 45 %. Se zíráním buďme ale opatrní. Upřený oční kontakt může být také známkou převahy, nesouhlasu a někdy i zastrašování. 

Lidské oko nijak zásadně neroste

Když se člověk narodí, měří oko zhruba 16 milimetrů v průměru. I proto jsou velké oči k malým hlavičkám novorozenců považovány za typický znak roztomilosti. S růstem hlavy se oči od sebe vzdalují a jejich poměr k velikosti obličeje se postupně zmenšuje. Podle vědců z americké univerzity Cornell roste tento orgán nejrychleji zhruba první tři měsíce života. Konečná velikost oční bulvy pak dosahuje okolo 24 milimetrů. 

...........................................

Melanin určuje barvu našich vlasů, očí nebo kůže. Při narození má člověk europoidní rasy pigmentu málo, proto mají miminka modré oči. Ty pak v prvních třech letech života tmavnou a mění barvu, jak se tvoří a ukládá melanin. Měl by se ukládat do obou duhovek rovnoměrně, ale někdy tomu tak není... Heterochromie většinou vzniká dědičně. Příčinou je mutace na genu, který určuje rozmístění melaninu.

...........................................

Heterochromie

Z řeckého názvu heteros (jiný) a chroma (barva) je již předem jasné, co heterochromie znamená. Nejde o nic jiného než různobarevnost očních duhovek. Může být úplná, kdy je každé oko jinak zbarvené, nebo částečná, ta se odlišuje pouze jiným zbarvením částí duhovky. Nejde však o žádnou vadu na kráse. Spíše naopak. Rozdíly v odstínu barvy očí můžete zpozorovat například u představitele novodobého Sherlocka Holmese Benedicta Cumberbatche či Henryho Cavilla, kterého známe ze série Zaklínač. Každé oko měl ovšem jiné i zpěvák David Bowie.

Zdroje: Media:list, https://fokusoptik.cz, nzip.cz

Věděli jste, že...

Původní barva duhovky u člověka byla hnědá? Ke vzniku světlejších variant došlo až později, jsou tedy evolučně mladší.
Šedé oči obsahují ještě méně pigmentu než oči modré? Jsou rozšířené především na východě a na severu Evropy.
Barva očí souvisí s chováním? Bylo zjištěno, že modrooké děti jsou plašší a ostýchavější než hnědooké.
Modroocí jsou více náchylní k alkoholismu? Hnědoocí mají vyšší fyziologickou citlivost na alkohol a drogy. Pro dosažení žádaných účinků jim tedy stačí menší množství a mají menší šanci k vytvoření závislosti.

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME