Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyCHYBÍ NÁM 3000 ZDRAVOTNÍCH SESTERSestry jsou neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Pacientům jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Kromě ošetřovatelské péče poskytují i psychickou podporu, a to nejen samotným pacientům, ale často i jejich rodinným příslušníkům. Podle Českého statistického úřadu vzrostl během koronavirové pandemie zájem uchazečů o zdravotnické obory o třetinu, některé školy však zaznamenaly až 50% nárůst. I když se občas mezi sestrami objeví muž, zůstává toto povolání převážně „ženskou záležitostí" - mezi zdravotními sestrami bylo v minulém roce asi jen 3 % mužů.

Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotních sester

Z analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že například do roku 2030 bude potřeba až trojnásobně více sester, než činí odhadovaný počet absolventů. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje navýšit kapacity vysokých zdravotnických škol, a to až o 30 %.

Nadační fond EUC Elucidate si také klade za cíl kultivovat systém (vzdělávání zdravotních sester) i zákonné prostředí (např. platové ohodnocení). Aktivně na něm spolupracuje s dalšími asociacemi a spolky v oblasti zdravotnictví, mezi které patří například Asociace zdravotních škol nebo Česká asociace sester.

„Sestřičky jsou takovým pomyslným motorem nemocnic, ambulancí i soukromých klinik. Bez sester by žádné zdravotnické zařízení zkrátka nemohlo fungovat. Pro ilustraci - například na anesteziologicko-resuscitačním oddělení má každý pacient jednu sestru, která se o něj stará po celý den. Nepřetržitě dohlíží na zdravotní stav pacienta a zajišťuje každodenní ošetřovatelskou péči. Často je tou první, kterou pacient po probuzení vidí, a je klíčovou osobou při jeho následné rekonvalescenci," vysvětluje PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a dodává: „Je to však velmi náročná profese, která vyžaduje značnou odolnost. Na psychickou i fyzickou pohodu sester je proto třeba důsledně dbát, jinak jim hrozí vyhoření."

I o sestry se musí pečovat

Zdravotnictví je obor, který se neustále rozvíjí - práce v něm vyžaduje celoživotní vzdělávání i absolvování odborných školení. Proto je třeba sestry podpořit - jednak finančně, ale i v oblasti vzdělávání. Jedním z cílů Nadačního fondu EUC Elucidate je právě zvýšení prestiže a povědomí o práci zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.

„Nadační fond EUC Elucidate pomáhá těm, kteří pomáhají nám. Cílem je podpořit sestry a zvýšit prestiž tohoto záslužného a nedoceněného povolání. Jen v EUC pracuje 2300 zdravotníků, o které je potřeba pečovat, aby mohli plnohodnotně vykonávat svoji profesi. Proto důsledně dbáme na jejich vzdělávání, sebepéči i rozvoji dovedností," říká zdravotní sestra Iva Skorčíková, DiS., MBA, ředitelka Nadačního fondu EUC Elucidate, a dodává: Jednou z oblastí, na kterou se při práci se sestrami v nadaci zaměříme, je například i komunikace s rodinou a blízkými pacientů během krizových situací." 

 

Nadační fond EUC „Elucidate" podporuje zejména:

  • fyzické osoby - zdravotnické pracovníky, kteří poskytují zdravotní služby na území ČR
  • studenty zdravotnických oborů, zejména studenty v oboru všeobecná sestra, praktická sestra a všeobecné lékařství
  • evidované právnické osoby, zejména vzdělávací instituce a poskytovatele zdravotních služeb
  • odborné, profesní a zájmové organizace a sdružení zdravotníků
  • státní školská zařízení vzdělávající zdravotnické pracovníky

Pomoc studentům i sociálně znevýhodněným

Nadační fond EUC Elucidate nabízí zaměstnancům Zdravotnické skupiny EUC pomocnou ruku i při obtížných životních situacích. Pomáhá například rodičům samoživitelům grantem Hurá na prázdniny!', který mohou využít na financování letních nebo příměstských táborů.

Kromě zdravotnických pracovníků ale podporuje i studenty nebo zájemce o studium zdravotnických oborů. Jedním z jeho stěžejních cílů je zajistit sestrám kvalitní odborné vzdělání - proto přispívá k rozvoji zdravotnického školství, například financováním pomůcek či technologií, a podporuje i pedagogy v oboru. Nadační fond již spolupracuje s několika zdravotními školami, plánuje však postupně oslovit i další. Nadace se věnuje rovněž podpoře velkých zdravotnických projektů a konferencí, zejména v oblasti osvěty a prevence. Pomocnou ruku ale podala i zdravotníkům na Ukrajině formou dodávky léků a dalšího zdravotnického materiálu. Tyto a další aktivity podpořil v roce 2022 Nadační fond EUC Elucidate částkou téměř 5 milionů korun

„Plánujeme celou řadu dalších aktivit, jako například vytvoření online platformy celoživotního odborného vzdělávání pro zdravotní sestry, a jsme rádi, že touto cestou můžeme přispět k celkovému zkvalitnění pracovních podmínek ve zdravotnictví, stejně jako k pozvednutí image zdravotnických pracovníků," uzavírá Iva Skorčíková s tím, že jedním ze strategických cílů nadace je také podpora značky EUC jako největšího poskytovatele ambulantní péče v Česku.

 

Zdroj: Tiskové oddělení EUC

Věděli jste, že...

Mezinárodní den sester slavíme v den narození anglické ošetřovatelky šlechtického původu Florence Nightingale?
Florence se do povědomí zapsala jako „Dáma s lampou"?
Florence zavedla standardy péče a hygieny, které mimo jiné pomohly rapidně snížit úmrtnost vojáků? 
Za svoji činnost obdržela od královny Viktorie Královský Červený kříž?
Její dílo „Notes on Nursing" je pomyslným svatým grálem ve vzdělávání sester?

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME