Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyČEŠI SI UVĚDOMUJÍ ZÁSADNÍ ÚLOHU JATER A JEJICH NUTNOU OCHRANUPrůzkum o povědomí české populace o zdraví a nemoci jater byl realizován výzkumnou agenturou Ipsos na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky v termínu od 28. ledna do 8. února 2022. Respondenti byli starší 18 let a byli segmentováni dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se průzkumu zúčastnilo 1010 respondentů pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Mezi společnosti, které využívají panel Populace.cz ke zjištění názorů svých zákazníků, patří společnosti z různých oborů, například výrobci potravin, léků, ale i státní instituce aj.

Podle zjištění z dotazníků souhlasí téměř dvě třetiny Čechů s tím, že o játra je třeba se starat a znají i jejich významnou úlohu při detoxikaci těla. Jak o játra pečovat respondenti vědí, některé zlozvyky ale opouštějí jen velmi neochotně, například v oblasti stravování. Méně lidí v letošním průzkumu uvedlo, že se snaží vyhýbat tučným jídlům a fast-foodovým restauracím.

Že je o játra třeba pečovat, si uvědomuje 63 % dotázaných a že jsou zdrojem vitality pro celé tělo, uvedlo 39 %. V letošním roce jsou si lidé více jistí v tom, jaké jsou příznaky onemocnění jater. Nejvíce lidí považuje za projevy jaterního onemocnění únavu, slabost a bolesti v břiše. Oproti roku 2021 Češi v letošním roce častěji podstupovali jaterní vyšetření, především krevní testy zjišťující onemocnění jater. 

NEJEN ALKOHOL JE PRO JÁTRA RIZIKOVÝ

Nealkoholové postižení jater (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) při steatóze považované za jaterní manifestaci metabolického syndromu je v současnosti celosvětově nejčastějším jaterním onemocněním. NAFLD je spjato s diabetes mellitus 2. typu, obezitou i genetickými faktory. NAFLD zůstává pro Čechy spíše neznámým termínem. Téměř třetina populace o tomto termínu již slyšela, ale jeho přesný význam zná jen 12 % lidí. Oproti minulému roku ovšem narostl počet lidí, kteří si jsou vědomi rizika vzniku jaterní cirhózy spojeného s NAFLD.  Češi mají také lepší představu o tom, jakých věkových skupin se nealkoholová tuková choroba jater může týkat. Starší lidé si častěji oproti mladším generacím nejsou jistí, které skupiny jsou pro toto onemocnění rizikové.

Češi si také častěji uvědomují rizikové faktory vzniku nealkoholové tukové choroby jater. Více než polovina lidí jako spouštěč uvedla tučné jídlo, mezi dalšími často vybíranými faktory byly alkohol, stres a sladká jídla. 

Zdroj: Ipsos

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME