Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyČELÍ EVROPA NEBEZPEČÍ FENTANYLU?USA trápí opioidová krize. Nyní hrozí, že se tento problém v nějaké míře přelije i do Evropy. Hlavním viníkem je syntetický opiát fentanyl. Na předávkování fentanylem momentálně umírá v průměru přes sto Američanů denně. V USA se přitom už teď začíná hovořit i o novější a více smrtící alternativě fentanylu - skupině sloučenin zvaných nitazeny.

Fentanyl (C22H28N2O) je stokrát silnější než heroin a je i v tuzemsku k dostání. Hlavně prostřednictvím různých ilegálních online portálů, kde je možné sehnat ho relativně levně. Podle adiktologa Národní linky pro odvykání 800 350 000 by navíc plíživý nástup rizikových opioidů na český trh mohl být kvůli přimíchávání do heroinu odhalen pozdě. 

Evropa se musí soustředit na prevenci

Vůbec nejrozšířenějším způsobem užívání je u nás seškrabávání účinné látky z fentanylových náplastí s následnou nitrožilní aplikací pomocí klasické injekční stříkačky. V menší míře se ale vyskytují i případy, kdy jsou zneužívány samotné náplasti. To může být způsobené i podávkováním ze strany lékaře. Užívání fentanylu jako hlavní návykové látky je však poměrně vzácné. To je dané i nízkou dostupností fentanylu v České republice, a to zejména z hlediska medicínského použití. Dalo by se říct, že jeho špatná dostupnost do jisté míry brzdí užívání fentanylu. Zdrojem jsou často nelegální online shopy, u kterých zpravidla neexistuje žádná záruka, zda objednané zboží dorazí a jestli skutečně bude obsahovat uvedené látky v inzerované kvalitě.

„Situace, pokud jde užívání fentanylu či jiných opioidů, je v posledních letech relativně stabilní. Na druhou stranu ojediněle se objevují případy úmrtí, v nedávné době šlo například o ženu z Bruntálska. To naznačuje, že celý problém nemůžeme považovat za vyloženě lokální americkou záležitost, a je třeba se na případný příchod látky na český drogový trh připravit. To znamená udržet dostupnost substituční léčby a preparátů, které jsou méně rizikové. Zároveň je třeba mít k dispozici síť služeb, které dokážou uživatelům pomoci," upozorňuje Ladislav Dékány, adiktolog a odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000. Připomíná slova eurokomisařky pro vnitřní bezpečnost Ylvy Johanssonové, která před časem upozornila, že opioidová krize dříve či později zasáhne i evropský kontinent.

Hlavní riziko užívání fentanylu tkví v tom, že jde o syntetický opioid mnohonásobně silnější než morfin, který se například i v medicíně užívá jako spolehlivý, leč rizikový, tlumič bolesti a anestetikum. Je tedy logické, že fentanyl jeho uživatelům chvilkově pomůže ulevit od silné bolesti. Rozmanité jsou i samotné způsoby aplikace - látku je možné užívat v podobě nosního spreje i již zmíněných náplastí a injekcí. Obzvláště nebezpečná je také kombinace fentanylu s jinými tlumivými látkami včetně alkoholu. Odhaduje se, že od vstupu fentanylu na americký trh narostl počet úmrtí na předávkování opioidy desetinásobně. V České republice je počet předávkování v posledních letech stabilní a pohybuje se v rámci nižších desítek ročně.

„Fentanyl je velmi potentní opioid, i malá dávka může způsobit smrt. Další nebezpečí navíc spočívá v tom, že si uživatelé často ani nemusí uvědomit, že jej užívají. Tato droga je velmi levná na výrobu, a proto někteří drogoví dealeři přimíchávají fentanyl od jiných substancí jako je heroin, benzodiazepiny, MDMA nebo metamfetaminy. Z fentanylu se také dají vyrobit pilulky, které mohou být smíchány s padělaným léčivem. Proto si pak někteří uživatelé myslí, že užívají například oxykodon, ale ve skutečnosti jde o fentanyl," přiblížila americkou realitu pro CNN Leana Wen, pohotovostní lékařka a profesorka veřejného zdravotnictví a zdravotnického managementu z Milkenova institutu při Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu, D.C.

...........................................

Fentanyl byl poprvé syntetizován belgickým chemikem Dr. Paulem Janssenem v roce 1959.

Do praxe byl zaveden v 60. letech 20. století farmaceutickou společností Janssen Pharmaceutica jako intravenózní celkové anestetikum.

...........................................

 

Předepisovaný tlumič bolesti metlou celých USA

V USA je fentanyl spojen s vůbec největší krizí systému veřejného zdraví celé historie. Současná opioidová krize si v denním průměru vyžádá životy cca 140 obyvatel, z nichž velké procento umírá právě na předávkování fentanylem. Svědčí o tom i statistiky, podle kterých se za posledních 20 let zvýšil počet úmrtí na předávkování o neuvěřitelných 250 %. Za současné situace se odhaduje, že opioidové krizi padlo za oběť více než milion lidí. Spojené je to samozřejmě i s obrovskými zvýšenými náklady ve zdravotnictví, jejichž reálné hodnoty lze jen stěží odhadnout.

Krize má přitom původ zčásti i v poměrně banálním problému, se kterým se dlouhé roky potýká i české zdravotnictví.

„V USA je už od 90. let rozšířeným problémem nedostatečná léčba blíže neurčené bolesti. Většina uživatelů opioidů je původně začala užívat po předepsání lékařem, mělo jít o reakci na chronickou bolest. To se týkalo třeba i pacientů v pooperační péči, u kterých jsou komplikace projevující se touto formou bolesti typické. V té době se navíc nepředpokládalo, že těmto pacientům hrozí závislost, a proto se opioidy předepisovaly stále častěji a častěji. Tento koloběh se od té doby prakticky nezastavil," vysvětluje Dékány. Souběžně docházelo i ke stálému snižování ceny heroinu a syntetických opioidů. Přímo deriváty fentanylu jsou na americkém trhu dostupné už od druhé poloviny 20. století.

Poměrně intenzivní mediální pozornosti se fentanylu v USA dostává i v důsledku smrtí předávkováním výrazných veřejných osobností a celebrit. Poměrně nedávno bylo zjištěno, že fentanyl sehrál roli ve smrti mladého herce Anguse Clouda a stejná látka byla prokázána u úmrtí zpěváka Prince už v roce 2016.

Ještě větší riziko na obzoru

Američtí adiktologové před nedávnem varovali před tzv. nitazeny. Pokud řekneme, že fentanyl je stokrát silnější než morfin, v případě nitazenů to platí tisícinásobně.

„Nitazeny jsou velmi nebezpečné samy o sobě, natož když jsou skryté před uživatelem, který o jejich výskytu nemá tušení. Jejich stále častější výskyt je ale důsledkem začarovaného kruhu - americké úřady v čele s CDC se v poslední době začaly intenzivně zabývat regulací a postihem distribuce fentanylu, což výrobce drog postrčilo k tomu, aby se více věnovali výrobě a distribuci nových syntetických látek, na které předpisy a regulace prozatím nedosáhnou. V tomto konkrétním případě je to problematické, protože nejde o srovnatelnou náhražku, ale mnohonásobně silnější a nebezpečnější variantu. Dokud to pro ně bude výhodné, budou v této praxi pokračovat," zdůrazňuje garant Národní linky pro odvykání 800 350 000.

Situaci komplikuje opět fakt, že ani lékaři, ani tvůrci protidrogové politiky, ani samotní uživatelé nemusí přítomnost nitazenů na trhu po dlouhou dobu zaznamenat. Úspěšné řešení opioidové krize ale vyžaduje vývoj účinnějších postupů a přístupů v ochraně veřejného zdraví založených na implementaci nejnovějších vědeckých poznatků. 

Tuzemské Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti situaci sleduje v rámci Systému včasného varování před novými drogami. Shromažďuje a vyhodnocuje informace o nových psychoaktivních látkách, které byly v ČR identifikovány, ale také o nelegálních, tradičně užívaných drogách, zejména pokud hrozí závažné zdravotní dopady v souvislosti s jejich užíváním (může jít např. o výskyt neobvyklých příměsí v běžně užívaných drogách, vysokou koncentraci účinné látky nebo výskyt netradiční drogy).

Národní linka pro odvykání - 800 350 000 je zřízena Úřadem vlády České republiky a provozována organizací AdiPoint, z.ú. K původnímu poradenství pro odvykání kouření spuštěnému v roce 2016 přibyly od roku 2018 poradenské služby pro odvykání alkoholu, patologického hraní, drog, léků a sociálních sítí, zahrnující i služby pro osoby blízké lidem se závislostí. Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma.

Více na www.chciodvykat.cz

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME