Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyBYLINY TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY U SRDEČNÍHO SELHÁNÍTradiční čínská medicína (TČM) Qiliqiangxin (QL) snižuje hospitalizaci pro srdeční selhání a kardiovaskulární úmrtí u pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí (HFrEF), a to podle nejnovějšího výzkumu prezentovaného na srpnovém zasedání Hot Line na kongresu Evropské kardiologické společnosti.

QL je extrakt tradiční čínské medicíny získaný z 11 druhů bylin (tabulka 1), mezi kterými najdeme ženšen, skořicovník nebo Aconiti Lateralis (česky Oměj, čínsky Fuzi), což je tradiční bylinný lék široce používaný v Číně a dalších asijských zemích k léčbě srdečního selhání, revmatoidní artritidy a různých druhů bolestí.

V pilotní studii QL snížil hladiny N-terminálního pro-B-typu natriuretického peptidu (NT-proBNP) a zlepšil symptomy srdečního selhání u pacientů s HFrEF, když byl přidán k zavedené léčbě srdečního selhání. Preklinické studie také ukázaly, že QL má příznivé účinky na zmírnění fibrózy myokardu a srdeční remodelaci. 

Studie QUEST hodnotila klinickou účinnost a bezpečnost QL na závažné výsledky srdečního selhání u pacientů s HFrEF. Zkouška byla provedena ve 133 nemocnicích v pevninské Číně a Hong Kong SAR v Číně. Do studie byli zařazeni dospělí pacienti s HFrEF s ejekční frakcí levé komory 40 % nebo nižší a NT-proBNP 450 pg/ml nebo vyšší, kteří byli na stabilním standardním základním léčebném režimu po dobu alespoň dvou týdnů před zařazením. Pacienti byli randomizováni způsobem 1:1, aby dostávali qiliqiangxin (čtyři tobolky, třikrát denně) nebo placebo vedle standardních léků na chronické srdeční selhání. Primárním cílovým parametrem byla rehospitalizace pro zhoršení srdečního selhání nebo kardiovaskulární úmrtí.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 3 110 pacientů, z nichž 1 555 bylo randomizováno na qiliqiangxin a 1 555 na placebo. Průměrný věk byl 62 let a 72,1 % tvořili muži. Na začátku byla průměrná ejekční frakce levé komory 32 % a medián NT-proBNP byl 1730,80 pg/ml.

Během střední doby sledování 18,3 měsíce se primární cílový ukazatel objevil u 389 pacientů (25,02 %) ve skupině s qiliqiangxinem a u 467 pacientů (30,03 %) ve skupině s placebem. Tento účinek souvisel jak s nižším rizikem rehospitalizace pro zhoršení srdečního selhání, tak kardiovaskulární smrtí ve skupině qiliqiangxin. Účinek qiliqiangxinu na primární výsledek byl obecně konzistentní napříč předem specifikovanými podskupinami včetně podskupin definovaných podle věku a hladiny NT-proBNP au pacientů s nebo bez inhibitorů angiotenzinového receptoru/neprilysinu (ARNI).

Analýza bezpečnostních koncových bodů neprokázala žádný významný rozdíl v mortalitě ze všech příčin, která se vyskytla u 221 pacientů (14,21 %) ve skupině s qiliqiangxinem a 262 pacientů (16,85 %) ve skupině s placebem (HR, 0,84; 95% CI, 0,70 až 1,01 p=0,058). Kapsle Qiliqiangxin byly dobře snášeny, mezi těmito dvěma skupinami nebyly žádné velké rozdíly v nežádoucích účincích včetně gastrointestinálních příznaků, zhoršení funkce ledvin a zvýšení jaterních enzymů.

Hlavní výzkumný pracovník, profesor Xinli Li z First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China, řekl: „Pokud je nám známo, toto byla první randomizovaná, dvojitě zaslepená kontrolovaná studie tradiční čínské medicíny pro léčbu chronického srdečního selhání. Naše zjištění prokazují významný klinický přínos qiliqiangxinu u pacientů s HFrEF, což podporuje použití qiliqiangxinu jako doplňkové terapie k léčbě srdečního selhání."

Studie a reference:
1. Yao W, Cheang I, Liao S, a kol . Protokol studie pro randomizovanou kontrolovanou studii: Qiliqiangxin u srdečního selhání: hodnocení snížení morTality (QUEST). BMC doplněk Med Ther . 2020;20:38.
2. Li X, Zhang J, Huang J a kol . Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, paralelní skupina, placebem kontrolovaná studie účinků tobolek qili qiangxin u pacientů s chronickým srdečním selháním. J Am Coll Cardiol . 2013;62:1065-1072.
3. Li F, Wang J, Song Y a kol . Qiliqiangxin zmírňuje apoptózu CMEC indukovanou Ang II snížením autofagie prostřednictvím osy ErbB2-AKT-FoxO3a. Life Sci . 2021;273:119239.
4. Gao RR, Wu XD, Jiang HM a kol . Tradiční čínská medicína qiliqiangxin zmírňuje fenylefrinem indukovanou srdeční hypertrofii prostřednictvím upregulace PPARy a PGC-1α. Ann Transl Med . 2018;6:153.
5. Sun X, Chen G, Xie Y, a kol . Qiliqiangxin zlepšuje srdeční funkci a zmírňuje remodelaci srdce u potkanů se srdečním selháním vyvolaným doxorubicinem. Pharm Biol . 2020;58:417-426.
6. Lu Y, Xiang M, Xin L, a kol . Qiliqiangxin moduluje střevní mikroflóru a inflammasom NLRP3, aby chránil před remodelací komor při srdečním selhání. Front Pharmacol . 2022;13:905424.

Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie