Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyBYLINY NA ZKLIDNĚNÍ A SPÁNEK IV.Chmel, levandule, meduňka a další

 PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Dnešní díl cyklu o bylinách na zklidnění a spánek je věnován tradičním středoevropským bylinám, které jsou běžně dostupné a všem dobře známé. Na druhou stranu jde o léčivé rostliny poměrně málo vědecky prozkoumané a jejich běžné dávkování vychází spíše z lidových tradic, nikoli z vědecky ověřitelných fakt.

Jednou z nich je chmel otáčivý, který se již od středověku využívá ke konzervaci a ochucení piva a na podporu trávení. A právě při produkci chmele pro pivovary si pěstitelé všimli výrazných účinků na sběrače chmelových šištic: u většiny sběračů byl pozorován rychlejší nástup únavy, malátnost a spavost. Takže přibližně od 17. století začal být chmel běžně používán i pro zklidnění a spánek. 

Chmel je vhodný spíše do kombinací, protože samostatně je v potřebných dávkách příliš hořký a výrazná stimulace trávení před plánovaným spánkem není zrovna žádoucí. 

 

O něco vhodnější je levandule lékařská, která se na stres, neklid a nespavost užívá lidově od starověku. Účinek potvrdily i nemnohé, a ne příliš rozsáhlé klinické studie. Z nich vyplývá, že nejvhodnější je podávat čistou levandulovou silici v jednotlivých dávkách od 80 do 160 mg. To je množství, které odpovídá více než 6 g sušeného levandulového květu. Při samostatném používání rostlinné drogy tak narážíme nejen na problém dosáhnout dostatečné dávky, ale vyskytují se i některé nežádoucí účinky spojené s obsahem balastních látek. Častá je například zácpa, bolest žaludku a bolesti hlavy. Levandulový květ je také vhodnější spíše do kombinací s účinnějšími bylinami, kde může podpořit účinek, a navíc hraje roli korigencia chuti a vůně. 

Nevýhodou používání čisté levandulové silice je zase možnost předávkování. Levadule by neměla být podávána malým dětem, a to ani v topických přípravcích.

Bylo totiž zaznamenáno několik případů prepubertální gynekomastie.

 

Tradičně se též užívá meduňka lékařská, a to v dávkách od 1,5 do 4,5 g. Vědeckých studií bylo provedeno jen velmi málo. Dá se říci, že účinek byl pozorován při dávkách 600 mg extraktu a vyšších, což opět vede k tomu, že běžné dávkování rostlinné drogy není dostatečné. Informace o toxicitě a nežádoucích účincích zatím nebyly dostatečně zkoumány, ale pravděpodobně jde o bezpečnou bylinu. 

Stejně jako u výše zmíněných léčivek se i v případě meduňky jedná o bylinku vhodnou spíše k doplnění účinku kozlíku nebo mučenky. 

 

Z dalších bylin je připisován zklidňující účinek i vlčímu máku, šantě kočičí, šišáku bajkalskému, a také řadě dalších rostlin, které buď nejsou legální (např. kava-kava) nebo mají výrazné nežádoucí účinky (rdesno mnohokvěté).

Předchozí díly:

KDYŽ SPÁNEK NEPŘICHÁZÍ

KOZLÍK LÉKAŘSKÝ

CIZOKRAJNÁ MUČENKA

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME