Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyANTIKONCEPČNÍ PILULKY - VÝRAZNĚ ZVÝŠENÉ RIZIKO DEPRESEZajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává Mgr. Karel Šlegr. Vždy v této nové rubrice najdete krátký informativní článek, zdroj pro případné detailní prostudování problematiky a komentář autora. 

ANTIKONCEPČNÍ PILULKY - VÝRAZNĚ ZVÝŠENÉ RIZIKO DEPRESE

Vedle kondomů je pilulka stále nejdůležitějším antikoncepčním prostředkem. Při jejich předepisování by však ženy měly být upozorněny na možné riziko vzniku deprese. Pravděpodobnost psychických rozrušení je totiž při užívání kombinované antikoncepce výrazně vyšší, než když se hormonální antikoncepce neužívá. O možných účincích užívání kombinované perorální antikoncepce na duševní zdraví žen se diskutuje již delší dobu. Dosud však nebyla zjištěna žádná vědecká souvislost mezi užíváním pilulek a možnými depresemi.

Studie ze Švédska nyní ukazuje, že riziko depresivních epizod se s užíváním pilulky výrazně zvyšuje.

Podle nedávné analýzy údajů o preskripci dostupných od Vědeckého institutu AOK (WidO) se podíl dívek a mladých žen, které užívají pilulku jako antikoncepci v roce 2020, poprvé po deseti letech znovu zvýšil. Podíl předepisování kombinované perorální antikoncepce u dívek a žen se zákonným zdravotním pojištěním tak činil 35 procent.

Studie o depresi

Prokázala to studie publikovaná ve vědeckém časopise "Epidemiology and Psychiatric Sciences".1 Údaje 264 557 žen, které užívaly kombinovanou antikoncepci sestávající z progesteronu a estrogenu, analyzoval tým vědců pod vedením Therese Johanssonové z univerzity v Uppsale. Výskyt depresivních epizod byl zjišťován na základě rozhovorů a údajů z nemocniční nebo primární péče. Výsledek: užívání antikoncepčních pilulek zvýšilo riziko deprese o 73 procent, zejména v prvních dvou letech po zahájení léčby.

Vědci také zjistili, že nejvíce ohroženy byly dospívající ženy. Například ženy, které začaly užívat pilulky v mladém věku, měly o 130 procent vyšší výskyt příznaků deprese. Naopak nárůst u dospělých žen byl nižší, a to 92 procent.

Puberta má vliv

"Silný vliv antikoncepční pilulky na dospívající lze přičíst hormonálním změnám, ke kterým dochází během puberty," říká Johansson. "Ženy v této věkové skupině již prodělaly významné hormonální změny. Mohou být tedy vnímavější nejen k hormonálním změnám, ale i k dalším životním zkušenostem.

„Údaje ze studie také ukázaly, že zvýšený výskyt depresí se snížil, pokud ženy pokračovaly v užívání perorální antikoncepce i po prvních dvou letech. U dospívajících uživatelek pilulek však byl zvýšený výskyt deprese zaznamenán i po ukončení užívání pilulek, což se u dospělých žen nestalo," uvedla výzkumnice z nejstarší skandinávské univerzity, kterou Uppsala universitet je.

Informovanost je nezbytná

„Je důležité zdůraznit, že většina žen dobře snáší vnější hormony, aniž by to mělo negativní dopad na jejich náladu, takže kombinované antikoncepční pilulky jsou pro mnoho žen vynikající volbou," uvedla dále Johanssonová. I přes mnohé výhody antikoncepčních pilulek by však ženy, které o jejich užívání uvažují, měly být informovány o možném riziku deprese jako vedlejšího účinku.

„Protože jsme v této studii zkoumali pouze kombinovanou perorální antikoncepci, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o dalších možnostech antikoncepce, jako jsou minipilulky, antikoncepční náplasti, hormonální spirály, vaginální kroužky nebo antikoncepční tyčinky," uvedla na závěr Johanssonová. Proto budou následovat další studie týkající se různých antikoncepčních prostředků a jejich možného rizika vzniku deprese.

Autorkou původního článku z www-apotheke-adhoc.de je lékárnice a žurnalistka Sandra Piontek

Literatura:

1. T. Johansson, et al., Population-based cohort study of oral contraceptive use and risk of depression. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 2023; [publikováno online 12. 6. 2023, dostupné z:  https://doi.org/10.1017/S2045796023000525]

Již od poloviny minulého století hraje hormonální antikoncepce (HA) důležitou roli v životě a na světě jí používají miliony žen. Představuje nejenom ochranu před neplánovaným otěhotněním, ale kromě toho má i další pozitivní účinky. Pomáhá při poruchách menstruačního cyklu, premenstruačním syndromu, používá se při léčbě endometriózy, akné nebo syndromu polycystických ovarií. Rovněž snižuje riziko vzniku rakoviny endometria, tuby a ovarií.

Existuje však také řada mýtů a otázek spojených s užíváním HA, na které můžeme narazit v každodenní praxi lékáren. Každá léčba má své nežádoucí účinky a hormony hrají důležitou roli v lidském těle. Často zmiňovaný je vztah HA a obezity. Analýza 4 placebem kontrolovaných studií z roku 2014 nezjistila souvislost mezi přibíráním na váze a užíváním kombinované hormonální antikoncepce. Existují i studie, které nárůst hmotnosti po užívání potvrzují. Spíše než o nárůst tukové tkáně, se jedná o retenci tekutin.

Také o výše popsaném vztahu mezi HA a depresí se mluví už desítky let. Existuje řada vědeckých studií, které ukazují, že toto spojení je reálné a nejvíce jsou podle výsledků depresí ohroženy mladistvé dívky. Výsledky těchto studií se objevují i v článcích pro veřejnost.

Posouzení vlivu HA na duševní zdraví obecně, o kterém se píše i v článku na německé serveru je velice těžké a kontroverzní. Řada žen očekává změny nálad ještě před nasazením antikoncepce. Změny nálad jsou také uváděny v příbalových letácích různých antikoncepčních tablet jako jeden z možných nežádoucích vedlejších účinků. Negativní vliv je očekáván u žen již trpících depresivní poruchou nebo u žen majících negativní zkušenost s HA. Přímá souvislost mezi HA a depresí zůstává ale prozatím neprokázaná a sami lékaři zdůrazňují, že by tyto studie neměly být důvodem k tomu, aby ženy, které ji užívají, okamžitě přestaly. Studie neříkají, že každá uživatelka antikoncepce bude trpět depresemi.

Další tvrzení, že antibiotická terapie snižuje účinnost HA, nemá v odborné literatuře oporu. Jedinými dobře známými antibiotiky s klinicky signifikantním efektem jsou ansamyciny (např. rifampicin). Naopak zvýšené riziko žilní trombózy u žen užívajících HA je dlouho poznaným faktem.

Reference:
1. https://www.zdravotnickydenik.cz/2016/10/zpusobuje-hormonalni-antikoncepce-depresi-nova-studie-ukazuje-na-moznou-souvislost/
2. https://www.solen.cz/pdfs/lek/2022/02/03.pdf

NOVÉ INDIKACE PRO KOLCHICIN

Zpět

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME